sobota, 7 grudnia 2019

Nietypowe zastosowanie LICZ.JEŻELI

Być może część z moich czytelników zna już troszkę funkcje z rodziny SUMA.JEŻELI. W tym poście chciałbym Wam pokazać ciekawe zastosowanie funkcji LICZ.JEŻELI w połączeniu z formatowaniem warunkowym.

LICZ.JEŻELI to fukcja, która zlicza elementy pasujące do podanego kryterium. Zacznijmy od składni tej funkcji:

LICZ.JEŻELI( gdzie_szukasz; czego_szukasz )
  • gdzie_szukasz - zakres komórek, w których szukamy wg kryterium
  • czego_szkasz - kryterium wyszukiwania, zapisane w postaci tekstowej lub jako odwołanie do komorki zawierającej kryterium
Kryteria wyszukiwania mogą zawierać operatory porównania, takie jak =, >, <, >=, <=. Mogą też zawierać wartości tekstowe, a w szczególności tekst z symbolami wieloznacznymi: *, ?. Przykładowe zastosowanie takich symboli to wyszukiwanie konkretnych słów w dłuższych tekstach. Spójrz na poniższy przykład zastosowania:

W dolnej tabeli przy użyciu LICZ.JEŻELI policzono zdania zawierające różne kryteria tekstowe. W pierwszych trzech kryteriach symbol * umieszczono na początku i końcu kryterium, co w efekcie szuka fragmentu "kot", "ala" i "pies" w całym zdaniu. Ostatni wiersz zawiera * tylko na początku, więc funkcja zliczy tylko zdania kończące się tekstem "ami".

W porządku, zliczanie to jedno. Co jednak jeśli chciałbyś wiedzieć które konkretnie wiersze zawierały kryterium? Jest na to rada. Zakres przeszukiwania nie musi przecież odwoływać się do całej tabeli, ale również do pojedynczej komórki. Można więc dodać dodatkową kolumnę w pierwszej tabeli, aby sprawdzić czy sąsiednia komórka zawiera kryterium:

Stąd już tylko krok do wiualnego podświetlenia wierszy spełniających kryterium. Wystarczy użyć tej samej formuły w formatowaniu warunkowym. Wynik 1 automatycznie zostanie potraktowany jako logiczne PRAWDA, a 0 jako FAŁSZ - a te wartości są potrzebne do formatowania warunkowego. Wystarczy zaznaczyć cały przeszukiwany zakres i dodać nową regułę formatowania warunkowego:

Efekt będzie taki jak poniżej:

W tym momencie nawet nie potrzebujemy w tabeli kolumny B, aby szybko zlokalizować rekordy pasujące do kryterium.

Najczęściej czytane